Pileträd

Ursprunget

1994 startade jag VallbyHage Rehab Center som då var en dagvård för svårt drabbade anorektiker och bulimiker. Vi hade avtal med sydvästra skånes sjukvårdsdistrikt, socialförvaltningan, försäkringskassan. Vi drev behandling i denna form i 8 år med mycket goda resultat.

VallbyHage idag

Idag är jag en privatpraktiserande terapeut med en mottagning för öppenvårdssamtal enskilt eller par/familj. Du får en egen behandlingsplan baserad på dina egna behov.

Här är några exempel på vad som erbjuds:

  • Enskild terapi bearbetande och/eller KBT
  • Parsamtal
  • Familjesamtal
  • Bildterapi
  • Kroppsterapi
  • Andningsövningar med olika system vid t.ex. sömnsvårigheter
  • Meditationer
  • Kostrådgivning
  • Kroppsuppfattning

Vanligtvis sker behandling i samtalsform 1 gång i veckan.

Psykoterapi, enskilt, par eller familj

Specialist på Anorexia nervosa / Bulimia nervosa samt krisbearbetning, psykosomatik, ångest, identitetsproblematik och relationsstörningar.

Meditationer och andningsövningar

Du får lära dig ovärderliga redskap som du kan använda i många olika sammanhang i ditt liv. Hur du får mindfulness. Att fokusera på nuet, där allt händer och alla val görs är bra att vara medveten om. Att lära sig vila i detta nu gör att du blir mer uppmärksam och delaktig.

Du får lära dig en andningsövning som är bra att starta dagen med och som är bra att göra när du vill byta fokus.

Du får lära dig en andningsövning som är bra när du har svårt att somna.

Djupavslappning

Få kontakt med förträngda minnen som lever ett eget liv och påverkar ditt nu, dina val och ditt omdöme. Krisbearbetning av gamla trauman.

Kroppsuppfattning

Ett arbete som är uppdelat i tre moment där du får upptäcka din inre bild och uppfattning. Kanske är din inre bild en annan än verkligheten? Vid en viktförändring är det oerhört viktigt att din inre bild också förändras och detta sker tyvärr inte automatiskt. Det är också så att din inre bild betyder mycket mer än den intellektuella bilden av dig själv. Bli levande i din egen kropp och ingen kan berätta vad din sanning är.

Individuell kostrådgivning

Du får hjälp med att hitta rätt sätt att äta som är baserat på din livssituation och dina egna förutsättningar. Du får full kontroll på alla näringsämnen, rätt fettbalans, proteiner, vitaminer och kolhydrater. Du får även hjälp med hur du ska äta för att behålla vikten, eller minska den. Lider du av någon sjukdom kan vi diskutera specialkost, det finns läkande kost och rätt kost för olika sjukdomar. Vad som också är mycket viktigt är att mat skall vara god, vacker och full av kärlek.

Bildterapi i grupp eller enskilt

Bildspråket är människans artegna och tidigaste språk. Det är globalt. Färger och symboler är språket. Själen tänker med bilder.

”Även när det medvetna jaget hotar att kantra och slås sönder som i psykosens storm eller depressionens hämning, förmår det, tack vare det omedvetnas räddande intuition, att gripa efter en pensel och färg för att måla en bild. Den kan liknas vid ett sjökort, genom vilket jaget åter kan orientera sig och hitta rätt” Citat av Ingrid Riedel.

Du kommer att arbeta på 3 nivåer; det medvetna, det förmedvetna och det omedvetna. Meditationer ingår, även sagor.

"För att skapa mer frihet och sinnesro i ditt liv, fundera inte på de områden där du inte har frid. Uppmärksamma istället de områden där du redan har skapat frihet och sinnesro."